ราคาเสื้อยืดเปล่า


เสื้อยืดของเราเน้นคุณภาพเนื้อผ้า
เราเลือกใช้เนื้อผ้าเกรด A

Cotton 100%
เกรด Comb เส้นด้าย เบอร์ 32
สำหรับเนื้อผ้าเกรดรองลงมา เกรด Semi-comb , Semi ,OE ผ้าเนื้อผสม TC, TK หรือ เนื้อผ้าชนิดเส้นด้ายเบอร์ 20
ทางร้านสามารถจัดหาได้ตามความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ดี ลูกค้าอาจต้องเผื่อเวลาในการจัดหาเนื่องจากทางร้านไม่ได้สต๊อกเสื้อไว้


         ***หมายเหตุ เสื้อยืดคอวีบวกเพิ่มตัวล่ะ 5 บาท