ราคาค่าบริการสกรีนเสื้อ

ขนาด A4 150 บาท
ขนาด A3 250 บาท
** สั่งสกรีนเสื้อ+ใช้เสื้อของทางร้าน


ตัวอย่างการสั่งสกรีนเงื่อนไขฟรีค่าบล็อก


ลูกค้าสั่งสกรีนเสื้อ 2 ลาย ขนาด A4
ลายที่ 1 ดีไซน์มี 2 สี จำนวนที่สั่ง 50 ตัว
ลายที่ 2 ดีไซน์มี 3 สี จำนวนที่สั่ง 120 ตัว

ค่าบล็อกที่ลูกค้าจ่าย
ลายที่ 1 ต้องเสียค่าบล็อกขนาด A4 =2 บล็อก X 150 บาท = 300 บาท
ลายที่ 2 ฟรีค่าบล็อก ประหยัดได้ 450 บาท(บล็อกA4 = 3 บล็อก X 150 บาท)
- สั่งสกรีน 100 ตัวขึ้นไป
- ลายสกรีน ขนาดไม่เกิน A 4
- สกรีนบนเสื้อขาว / เสื้อสีอ่อน

ทางร้านคิดค่าสกรีนสีล่ะ 7 บาทค่าสกรีนจะสูงขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

- สั่งจำนวนน้อย 1-30 ตัว , 30-100 ตัว
- ขนาดลายสกรีนใหญ่กว่า A4
- เสื้อสีเข้มที่ต้องมีการสกรีนซ้ำ


ค่าสกรีนจะถูกลงเมื่อสั่งจำนวนมาก ที่ช่วง 500-1000 ตัว, 1000 ตัวขึ้นไป

ทางร้านเจาะจงเลือกใช้ เนื้อผ้าคอตตอน 100 % เนื้อดี เกรด Combเส้นด้าย เบอร์ 32

- สำหรับเนื้อผ้าเกรดรองลงมา เช่น เกรด semi-comb , semi หรือผ้าเนื้อผสม TC , TK ลูกค้าอาจต้องเผื่อเวลาสำหรับให้ทางร้านจัดหาเนื่องจากทางร้านไม่ได้สต๊อกเสื้อไว้

- สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้เสื้อยืดของทางร้าน สามารถจัดหาเสื้อมาเองได้ ทางร้านคิดเฉพาะค่าสกรีนกับค่าบล็อกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ราคาเสื้อยืดของทางร้าน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างการคำนวณราคา